Fraud Blocker

בטיחות

חווית נסיעה בטוחה

חברת רון גל שמה לעצמה את להיות סממן מוביל בנושא הבטיחות ולתת דוגמא לשאר החברות בתחום ההסעות .
בחברת רון גל רואים את נושא הבטיחות כערך עליון על מנת שתוכל להסיע את לקוחותיה בבטחה .
חברת רון גל עומדת היום בכל הסטנדרטים והתקנים הקיימים .

 

קצין בטיחות

חברת רון גל מעסיקה קצין בטיחות אשר כל תפקידו הוא לשמור על תפקוד תקין של הרכבים, הנהגים ודאגה לבטיחותם של הנהגים והנוסעים בחברה.
חובתו של קצין הבטיחות היא להתעדכן בכל תקנה, חוק חדש, תקן חדש שיצא וליישם אותו בחברתנו . בנוסף לכך קצין הבטיחות עורך לכל רכבי רון גל בדיקה חודשית ולאחר מכן אישור בכתב מקצין הבטיחות אם לא נמצאו ליקויים.

 

טיפול חודשי ברכבים

אחת לחודש עובר כל כלי רכב בחברה ביקורת בטיחותית ,טכנית על ידי מכון מורשה ממשרד התחבורה.

נהגי רון גל

תהליך קבלת נהג לחברת רון גל הוא מהמחמירים ביותר וכל נהג נבדק בקפידה. בין הבדיקות נעשית בדיקת רישום פלילי ובדיקת גיליון רישום עבירות תנועה בעברו של הנהג. כמובן שנהג בעל עבר פלילי לא יועסק בחברה.
כל נהג אשר מעניין לעבוד בחברת רון גל בנוסף להצגת רישיונות מתאימים יידרש לעבור טסט פנימי שמבצע קצין הבטיחות של החברה.

 

חוברת נהלי בטיחות

ברשות כל נהג נמצאת חוברת נהלי הבטיחות של החברה.
ישנו מעקב שוטף ובזמן אמת על כל נהג כך שבשנייה שנהג חרג מכללי הבטיחות מגיע מידית התראה לחדר הבקרה ותינתן תגובה במקום.
בנוסף על כל רכב חברה של רון גל ישנו מספר טלפון שניתן להתקשר ולהודיע על נהג שנוהג בצורה פזיזה ומסוכנת.
כל נהגי החברה וקציני הבטיחות מחויבים לעבור אחת לחצי שנה קורס רענון נהיגה וכנסים רלוונטיים בתחום.
נהגים מצטיינים ברון גל זוכים לתגמול.

 

תקנים ואישורים

חברת רון גל פועלת על פי כל התקנים והאישורים הדרושים ואף יתרה מכך:
רישיון עוסק מורשה.
רישיון לניהול עסק.
רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים.
כתב מינוי קצין בטיחות.
תקן ISO 9301.

 Inner page top right section

*
*
*
אנא מלא פרטיך

Inner video popup section

Inner page banner popup section

Inner page FB section

בואו לפגוש אותנו בפייסבוק